top of page
iStock-1191132038_fizkes.jpg

CZŁONKOWSTWO

DLACZEGO POWINIENEŚ ZOSTAĆ CZŁONKIEM EPPA?

FILARY NASZEJ PRACY

MISJA

EPPA reprezentuje interesy sektora, podejmując konstruktywny dialog z władzami krajowymi i europejskimi.

KOMUNIKACJA

EPPA informuje opinię publiczną o znaczeniu gospodarczym i społecznym sektora poprzez projekty komunikacyjne (broszury, biuletyny, seminaria internetowe).

EKSPERTYZA

EPPA monitoruje ustawodawstwo sektorowe, dostarczając regularne aktualizacje dotyczące prawodastwa UE. EPPA na bieżąco informuje branżę o europejskich trendach i wydarzeniach. Członkowie mają dostęp do wiarygodnych zasobów branżowych i najnowszych badań.

SIEĆ

EPPA łączy kolegów z branży, aby opracowywać nowe projekty i wspierać współpracę transgraniczną i międzydomenową.

WARUNKI CZŁONKOWSTWA 

1. CZŁONKOWIE Z MOCY PRAWA

1. Krajowe stowarzyszenie (posiadające osobowość prawną) producentów profili PCV z jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (=UE 27) oraz Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Norwegii, które produkują i sprzedają systemy okienne z PCV w krajach UE 27+ Szwajcaria, Wielka Brytania i Norwegia.

2. Firmy (osoby prawne) z głównym ośrodkiem decyzyjnym w krajach UE 27+ Szwajcaria, Wielka Brytania i Norwegia, które produkują i sprzedają systemy okienne z PCV w krajach UE 27+ Szwajcaria, Wielka Brytania i Norwegia.

 

2. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI

1. Krajowe Stowarzyszenie (posiadające osobowość prawną) Producentów Profili PCV w jednym z 27 Europejskich Państw Członkowskich (=UE 27) + Szwajcaria, Wielka Brytania i Norwegia, które wspiera działalność europejskiego przemysłu profili PCV i produktów pokrewnych.

2. Firmy (osoby prawne) z głównym ośrodkiem decyzyjnym w UE 27+ Szwajcaria, Wielka Brytania i Norwegia, które wspierają europejski przemysł profili PCV i produktów pokrewnych.

ZOSTAŃ CZŁONKIEM EPPA

arrow&v
ZATWIERDZ

CO SIĘ DZIEJE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU?

1. Weryfikacja zgłoszenia

1.1. Sekretariat EPPA zweryfikuje, czy kandydat spełnia wymagane warunki.

1.2. Zarząd EPPA przygotuje rekomendację dla Walnego Zgromadzenia.

 

2. Wniosek o dostęp zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia i zaakceptowany w drodze głosowania potwierdzającego przez Członków na Walnym Zgromadzeniu.

3. Wnioskodawca zostanie poinformowany o ostatecznej decyzji podjętej na Walnym Zgromadzeniu.

pl.JPG
bottom of page