top of page
iStock-1191132038_fizkes.jpg

CZŁONKOWSTWO

DLACZEGO POWINIENEŚ ZOSTAĆ CZŁONKIEM EPPA?

FILARY NASZEJ PRACY

MISJA

EPPA reprezentuje interesy sektora, podejmując konstruktywny dialog z władzami krajowymi i europejskimi.

KOMUNIKACJA

EPPA informuje opinię publiczną o znaczeniu gospodarczym i społecznym sektora poprzez projekty komunikacyjne (broszury, biuletyny, seminaria internetowe).

EKSPERTYZA

EPPA monitoruje ustawodawstwo sektorowe, dostarczając regularne aktualizacje dotyczące prawodastwa UE. EPPA na bieżąco informuje branżę o europejskich trendach i wydarzeniach. Członkowie mają dostęp do wiarygodnych zasobów branżowych i najnowszych badań.

SIEĆ

EPPA łączy kolegów z branży, aby opracowywać nowe projekty i wspierać współpracę transgraniczną i międzydomenową.

WARUNKI CZŁONKOWSTWA 

1. CZŁONKOWIE Z MOCY PRAWA

1. Krajowe stowarzyszenie (posiadające osobowość prawną) producentów profili PCV z jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (=UE 27) oraz Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Norwegii, które produkują i sprzedają systemy okienne z PCV w krajach UE 27+ Szwajcaria, Wielka Brytania i Norwegia.

2. Firmy (osoby prawne) z głównym ośrodkiem decyzyjnym w krajach UE 27+ Szwajcaria, Wielka Brytania i Norwegia, które produkują i sprzedają systemy okienne z PCV w krajach UE 27+ Szwajcaria, Wielka Brytania i Norwegia.

 

2. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI

1. Krajowe Stowarzyszenie (posiadające osobowość prawną) Producentów Profili PCV w jednym z 27 Europejskich Państw Członkowskich (=UE 27) + Szwajcaria, Wielka Brytania i Norwegia, które wspiera działalność europejskiego przemysłu profili PCV i produktów pokrewnych.

2. Firmy (osoby prawne) z głównym ośrodkiem decyzyjnym w UE 27+ Szwajcaria, Wielka Brytania i Norwegia, które wspierają europejski przemysł profili PCV i produktów pokrewnych.

ZOSTAŃ CZŁONKIEM EPPA

ZATWIERDZ

Thanks for submitting!

CO SIĘ DZIEJE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU?

1. Weryfikacja zgłoszenia

1.1. Sekretariat EPPA zweryfikuje, czy kandydat spełnia wymagane warunki.

1.2. Zarząd EPPA przygotuje rekomendację dla Walnego Zgromadzenia.

 

2. Wniosek o dostęp zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia i zaakceptowany w drodze głosowania potwierdzającego przez Członków na Walnym Zgromadzeniu.

3. Wnioskodawca zostanie poinformowany o ostatecznej decyzji podjętej na Walnym Zgromadzeniu.

pl.JPG
bottom of page