top of page

DZIAŁALNOŚĆ

Jako europejskie stowarzyszenie branżowe EPPA łączy w swojej działalności sprawy branżowe, polityczne i konsumenckie.

REPREZENTOWANIE BRANŻY STOLARKI OKIENNEJ Z PVC

Producenci profili inwestują w nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie obróbki, zrównoważone projektowanie produktów oraz recykling starych okien. Z jednej strony, zadaniem EPPA jest wspieranie odpowiednich ram prawnych na szczeblu europejskim. Ta złożona i obszerna dziedzina prawa nieustannie podlega zmianom i nie zawsze jest łatwa do zrozumienia. Zadaniem EPPA jest przełożenie europejskich wymogów i ich prezentacja na konkretnych wymagania dla członków.

 

W tym kontekście EPPA postrzega siebie jako łącznika pomiędzy technicznym i praktycznym doświadczeniem członków a rzeczywistością prawną na poziomie europejskim. Z drugiej strony, EPPA działa jako interesariusz w europejskich projektach i konsultacjach, aby dostarczać instytucjom politycznym technicznego know-how, niezbędnego do zrozumienia branży profili okiennych z PCV i odpowiedniego stanowienia prawa.

 

KOMUNIKACJA POLITYCZNA

EPPA współpracuje z instytucjami europejskimi w celu poprawy i połączenia ochrony środowiska i konkurencyjności ekonomicznej stolarki okiennej. Stowarzyszenie inwestuje w badania naukowe i gromadzi wiedzę, aby pomóc decydentom politycznym zrozumieć branżę i umożliwić im podejmowanie świadomych decyzji. Zadaniem EPPA jest przekładanie języka biznesowego i technicznego branży profili okiennych z PVC na poziom polityczny w Brukseli i Europie.

OCHRONA KONSUMENTA

Podczas gdy branża profili PCV działa zazwyczaj w środowisku B2B, EPPA dostarcza również istotnych dla konsumentów informacji na temat działalności branży i wytwarzanych przez nią produktów. Ponadto stowarzyszenie koncentruje się na ochronie konsumentów poprzez wspieranie ugruntowanych znaków jakości, takich jak RAL Gütezeichen (znak jakości) w Niemczech lub europejska etykieta produktu VinylPlus® dla zrównoważonych okien z PCV.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KLUCZOWYCH TEMATYCH EPPA

KLUCZOWE TEMATY EPPA

​NORMALIZACJA

MATERIAŁY INFORMACYJNE I BROSZURY

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

FILMY

bottom of page