top of page

NORMALIZACJA

Od wielu lat EPPA aktywnie uczestniczy w europejskich pracach normalizacyjnych CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego) dotyczących wyrobów budowlanych z PCV i koordynuje krajowe działania normalizacyjne. W ten sposób doświadczenie i wiedza mogą być przekazywane już na wczesnym etapie i łatwo transponowane na poziom europejski.

Poniżej znajduje się przegląd bieżących działań EPPA w zakresie normalizacji:

NORMA RECYKLINGU W OBIEGU ZAMKNIĘTYM (PREN 17410)
  • Obejmuje cały cykl życia okien i opisuje fazę produkcji, w jaki sposób należy monitorować i kontrolować recykling starych okien i ponowne wprowadzenie materiału w kolejnym cyklu ich życia.

  • Koncentruje się na etapach przetwarzania materiału. Dotyczy zatem materiału zarówno: gdy trafia on do zakładu recyklingu, gdy opuszcza zakład recyklingu i gdy trafia do zakładu wytłaczania.

  • Pakiet roboczy został uruchomiony w WG 1 CEN/TC 249 na temat recyklingu. Uwzględnia zalecenia zawarte w hybrydowym badaniu EPPA* i ma służyć jako punkt odniesienia dla całego cyklu życia produktu. 

  • EPPA promuje tę normę w bieżących dyskusjach prowadzonych w ramach Circular Plastics Alliance. Jest on uważany za model pełnego opisu całego cyklu życia produktu.

*Badanie hybrydowe miało na celu wyjaśnienie, czy materiały hybrydowe również nadają się do recyklingu. Wyniki dają jasne zalecenia, w jaki sposób można zapewnić recykling okien wycofanych z eksploatacji, podejmując odpowiednie kroki w fazie projektowania.

DEFINICJE MATERIAŁÓW

EPPA zobowiązuje się do harmonizacji definicji materiałów dla branży profili w niezależnym standardzie. Eksperci w TC 249/WG 21 powinni mieć możliwość edycji tej normy w centralnym miejscu, tj. w komisji. Wersja robocza została przekazana do CEN w II kwartale 2020 r. jako wstępne zadanie robocze.

ZHARMONIZOWANA NORMA PRODUKTU DLA OKIEN (EN 14351-1)

Jako organizacja łącznikowa z CEN TC 33 „Okna i drzwi”, EPPA może przyczynić się do rozwoju zharmonizowanej normy produktu EN 14351-1, co ma ogromne znaczenie dla przemysłu okiennego. Ponadto może łatwiej uczestniczyć w dyskusjach politycznych dotyczących rewizji wniosku normalizacyjnego i ewentualnie całego Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych.

bottom of page