top of page
01_Sustainability_Renovation_GKFP.jpg

#01_ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
#02_OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Termin "zrównoważony rozwój" jest na ustach wszystkich. Ale co należy rozumieć pod pojęciem wyrobów budowlanych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Wyroby budowlane charakteryzują się przede wszystkim długą fazą użytkowania.

W przypadku okien i drzwi jest to średnio 30-40 lat. Do tego dochodzi bilans surowcowy i energetyczny w fazie produkcji, jakość, efektywność energetyczna w fazie użytkowania, jak również możliwość naprawy i utylizacji. Ustalone koncepcje istnieją od wielu lat. Są one wzajemnie powiązane i stale rozwijane.

VinylPlus.png

​ETYKIETA PRODUKTU VINYLPLUS®

Europejski znak zrównoważonego rozwoju dla Okna z PCV VinylPlus, zobowiązanie europejskiej branży PCV do zrównoważonego rozwoju, istnieje od ponad 20 lat. W ciągu następnych dziesięciu lat europejski przemysł PCV zobowiązał się do stworzenia gospodarki w obiegu zamkniętym i dążenia do neutralności węglowej jako celów dodatkowych w stosunku do recyklingu PCV.

 

Ponadto, zobowiązanie to obejmuje odpowiedzialne stosowanie dodatków, przyszłościowe technologie recyklingu i design-for-recycling, by wymienić tylko kilka z nich. Na marginesie: Wymiana

stabilizatorów na bazie ołowiu zostało zakończone zgodnie z harmonogramem do końca 2015 roku.

Dostawcy systemów, którzy konsekwentnie realizują program VinylPlus mogą to udowodnić, przyznając VinylPlus Product Label dla systemów okiennych z PCV, który jest przyznawany po przeprowadzeniu szczegółowego audytu. Prawie wszyscy europejscy producenci profili posiadają

etykietę produktu VinylPlus.

GWARANCJA JAKOŚCI I TRWAŁOŚCI

Liczne cechy jakościowe muszą być spełnione i są regularnie monitorowane przez akredytowane jednostki badawcze. Wymagania odnoszą się do materiału i właściwości mechanicznych w celu określenia przydatności do długotrwałego użytkowania. Obok systemów profili, szkło izolacyjne, okucia, okna i montaż również posiadają gwarancję jakości. Dzięki zapewnieniu jakości już na wstępie stworzono wymagania dla trwałych okien z PCV. Znak jakości RAL dla systemów profili okiennych z PCV przyznawany jest producentom, którzy spełniają określone wymagania w zakresie długotrwałej użyteczności i przyjazności dla środowiska. Certyfikat gwarantuje, że żadne szkodliwe substancje nie przedostaną się do z okien PCV o gwarantowanej jakości.

RAL-Guetezeichen.png
Recycling.png

RECYKLING

Po wymianie starego okna z PCV na nowe, okno z PCV może zostać poddane recyklingowi bez utraty jakości. W tym celu PCV jest oddzielany od pozostałych materiałów ramowych, takich jak gumowe uszczelki i metalowe okucia, a następnie jest rozdrabniany.

Czysty materiał PCV pochodzący z recyklingu, tzw. recyklat, jest  wykorzystywany do produkcji nowych profili PCV. Modernizacja oszczędza energię dzięki zastosowaniu wydajnych okien oraz surowców dzięki wykorzystaniu starych profili z recyklingu.

Recykling starych okien z PCV zawsze się opłaca: korzystają na tym nie tylko producenci okien i właściciele budynków, a także firmy recyklingowe, punkty zbiórki , które przyjmują stare okna.

Inicjatywy w zakresie recyklingu takie jak Rewindo (DE) i SnEP (FR) oferują na swoich stronach internetowych funkcję wyszukiwania punktów zbiórki.

EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW

Dzięki procesom produkcyjnym efektywnie wykorzystującym zasoby, stosowaniu

energii odnawialnej europejscy producenci profili zredukowali

swoje zapotrzebowanie na energię i tym samym obniżyli emisję

gazów cieplarnianych. Badania wykazały, że

zapotrzebowanie na energię pierwotną zostało zredukowane o około 10% w okresie

2007-2017. Poszczególne przedsiębiorstwa były w stanie zaoszczędzić nawet do

20% energii.

Daumen_hoch.png
EPPA+GKFP+QKE_RenovationBrochure_EN_Cover_grRahmen.jpg

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ:

EUROPEJSKA BROSZURA RENOWACJI - MODERNIZACJA ZA POMOCĄ OKIEN PCV

bottom of page