top of page

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

PIĘĆ KLUCZOWYCH ELEMENTÓW GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

1. Surowiec / Projekt produktu

W ramach zrównoważonego zaopatrzenia EPPA zobowiązuje się do rozważnego wykorzystywania surowców a także do projektowania produktów zorientowanych na przyszłość, które już dziś obejmują możliwość recyklingu po 30 do 40 latach użytkowania.

2. Proces produkyjny

Zrównoważony rozwój wymaga procesu produkcyjnego oszczędzającego zasoby, w którym energia jest zużywana oszczędnie, a emisja gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń jest ograniczona.

3. Trwałość / Funkcjonalność

Żywotność okna liczy co najmniej 30 lat, podczas których właściwości produktu muszą pozostać niezmienne. Niezależne znaki produktu i jakości, takie jak VinylPlus Product Label, oznaczają okna, które są trwałe i zostały wyprodukowane ze zrównoważonych zasobów.

4. Recykling

W przypadku wymiany okna z PVC jest ono zbyt cenne, by trafić na wysypisko lub do spalarni. Zamiast tego stare okno może posłużyć jako surowiec do produkcji nowych profili i dlatego musi pozostać w obiegu zamkniętym poprzez poddanie go recyklingowi.
 

5. Nowe okna z recyklingu

Przy zakupie nowych okien z PCV warto zapytać, czy dane okno zawiera PCV z recyklingu (recyclat). Rdzeń z recyklatu pozwala zaoszczędzić surowce, energię i emisję CO2 podczas produkcji.

Deklaracje środowiskowe produktu (EPD)

Środowiskowe Deklaracje Produktu, które EPPA opublikowała dla okien dwu i trzyszybowych z PCV, podsumowują wpływ systemów profili okiennych z PCV na środowisko w całym cyklu ich życia, od surowca do utylizacji. Zestaw danych reprezentuje ponad 90% europejskiego rynku stolarki okiennej z PCV.

EPPA jest zaangażowana w ogólnoeuropejską harmonizację ocen oddziaływania na środowisko produktów budowlanych.

 

W tym kontekście EPPA wspiera również „Level(s)”, dobrowolne ramy oceny zrównoważonego rozwoju budynków, opracowane przez Unię Europejską.

Recykling okien PCV

Od ponad 25 lat zużyte okna z PCV mogą być w pełni poddawane recyklingowi poprzez ponowne wprowadzenie powstałego z recyklingu PCV (recyklatu) do rdzenia nowych okien z PCV. Obecnie branża stolarki okiennej wykorzystuje około 50% własnego recyklatu (kontrolowany obieg). Dla EPPA recykling jest kluczowym tematem, zarówno pod względem wydajności energii i zasobów, jak i pod względem zarządzania recyklingiem w kontrolowanej lub zamkniętej pętli.

Dlatego też EPPA opracowała europejską strategię recyklingu. Wizja na rok 2025 zakłada, że EPPA zwiększy widoczność branży profili okiennych, która jest wzorem dla recyklingu w zamkniętej obiegu we wszystkich krajach członkowskich.

Główne cele to usprawnienie zbiórki starych okien, aby do 2025 roku poddać recyklingowi 420.000 ton PCV z okien oraz stworzyć jeden kontrolowany obieg dla profili PCV. Dlatego też stowarzyszenie opowiada się za zwiększeniem liczby punktów zbiórki starych okien w Niemczech i Francji poprzez koordynację działań z Rewindo (DE) i UFME/SNEP (FR) oraz poprzez wspieranie działań recyklingowych również w Wielkiej Brytanii. We współpracy z polskimi podmiotami, w kwietniu 2021 EPPA rozpoczęła roczny projekt pilotażowy w Polsce. 

VinylPlus

Realizacja pięciu wyzwań

EPPA jest partnerem europejskiej koncepcji zrównoważonego rozwoju VinylPlus® od początku 2000 roku. Zgodnie z pięcioma celami VinylPlus, EPPA wspiera cel jakim jest recykling 900 000 ton PCV rocznie do 2025 roku.

 

EPPA i europejscy producenci profili okiennych z PCV w dużej mierze wdrożyli już te pięć wyzwań programu VinylPlus lub intensywnie nad nimi pracują:

 

 1. Zarządzanie kontrolowanym obiegiem produkcyjnym PCV
  Ponad 25 lat temu EPPA wdrożyła bardziej efektywne wykorzystanie i kontrolę okien PCV w całym cyklu ich życia poprzez recykling. Przemysł profili PCV jest jedynym sektorem (w porównaniu z innymi materiałami okiennymi), który utrzymuje materiał w kontrolowanym (okno do zastosowań budowlanych) lub nawet zamkniętym obiegu (okno do okna). To wynik inwestycji o wartości 100 milionów euro. 

 2. Emisja związków chloroorganicznych
  Członkowie EPPA zaopatrują się w materiały nowoczesnych technologiach w zakładach produkcyjnych. Zapewniając, że trwałe związki organiczne nie gromadzą się w przyrodzie i że inne emisje są zredukowane.

 3. Zrównoważone stosowanie dodatków
  Od początku 2000 roku większość branży profili przestała używać stabilizatorów ołowiowych i kadmowych. Zwrócili się w stronę bardziej zrównoważonych dodatków, takich jak wapń-cynk lub materiał z włókna szklanego, który jest obecnie używany. Przemysł w pełni popiera ograniczenie dla wszystkich nowych i importowanych produktów PCV.

 4. Zrównoważona energia i stabilność klimatyczna.
  Przemysł produkujący profile PCV pomaga minimalizować wpływ na klimat poprzez zmniejszanie zużycia energii i surowców (mniej świeżego PCV, więcej recyklatu), potencjalne starania o przejście na źródła odnawialne i promowanie zrównoważonych innowacji, takich jak projektowanie dla recyklingu.

 5. Świadomość zrównoważonego rozwoju
  W ciągu ostatnich 20 lat EPPA ugruntowała świadomość zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości (działania będą oczywiście kontynuowane w przyszłości), aby przyspieszyć postęp w rozwiązywaniu problemów zrównoważonego rozwoju VinylPlus - poprzez public relations i komunikację z udziałowcami oraz przedstawicielami polityki krajowej i europejskiej.

Sojusz zrównoważonego obiegu tworzyw sztucznych (CPA)

 Użycie recyklatu w nowych produktach

Jako członek unijnej inicjatywy recyklingowej Circular Plastics Alliance, zapoczątkowanej w 2018 roku, EPPA aktywnie współpracuje z około 200 innymi firmami i stowarzyszeniami na rzecz realizacji wspólnych celów recyklingowych, jakimi są wykorzystanie co najmniej 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w nowych produktach do 2025 roku. W grupie roboczej CPA "Budownictwo" stowarzyszenie koordynuje również temat "Projektowanie produktów".

System transportu stelaży wielokrotnego użytku 

Wynajem, depozyt lub CRM

W 2019 r. EPPA wprowadziła ogólnoeuropejskie systemy zwrotu stelaży do transportu wysokich towarów w celu zapewnienia producentom okien możliwości zwrotu stelaży, a tym samym zagwarantowania zrównoważonego wykorzystania tego opakowania i rozwiązania transportowego nadającego się do recyklingu . Dostępny jest system wynajmu, depozytu lub CRM. Dowiedz się więcej na ten temat w naszej ulotce informacyjnej.

bottom of page