top of page

MISJA I
WIZJA

MISJA

NOWY PROGRAM PRACY

 • EPPA wspiera zrównoważony rozwój swoich członków we wszystkich krajach europejskich, współpracując i polegając na sobie nawzajem w celu zapewnienia jakości przyjaznej dla środowiska.

MISJA

W 2025 roku EPPA...

 • ... reprezentuje przemysł, który jest wzorem dla recyklingu w obiegu zamkniętym we wszystkich państwach członkowskich.

   

 • ... jest organizacją zjednoczoną, silną, myślącą przyszłościowo i przyczynia się do poprawy przyszłości produktów wytwarzanych przez swoich członków.

   

 • ... dostarcza ogólnoeuropejskich informacji rzeczowych i proaktywnej, ukierunkowanej na grupę docelową komunikacji w zakresie tematów członków EPPA.

   

 • ... wyznacza tempo ustanawiania standardów europejskich i przyczynia się do tworzenia prawodawstwa europejskiego.

   

 • ... jest wiarygodnym ambasadorem i pierwszym adresem dla zewnętrznych interesariuszy poszukujących rozwiązań zrównoważonego rozwoju.

bottom of page