top of page
Szukaj

Walne Zgromadzenie 2022 - EPPA wita nowego Prezydenta i Wiceprezydenta


Carsten Heuer (lewa strona) oraz Alexander Franke (prawo)


Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu, Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Systemów Okiennych z PCV (EPPA) powitało Carstena Heuera (Rehau) jako nowego Prezydenta oraz Alexandra Franke (profine) jako nowego Wiceprezydenta.


Tegoroczne Walne Zgromadzenie zostało zorganizowane w formie hybrydowej w Karlsruhe w Niemczech, umożliwiając członkom wzięcie udziału osobiście lub online. Wydarzenie to było współorganizowane z Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsystme e.V. (GKFP) oraz Qualitätsverband Kunstofferzeugnisse e.V. (QKE).


Walne Zgromadzenie powitało Carstena Heuera (Rehau), który wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa, jako nowego prezydenta. Ponadto Alexander Franke (Profine) objął stanowisko nowego wiceprezesa. Wspólnie będą oni kierować stowarzyszeniem przez następny rok.

Carsten Heuer zastąpił Patricka Seitza (aluplast), który kierował EPPA przez ostatnie 12 miesięcy. Członkowie podziękowali odchodzącemu prezydentowi P. Seitzowi za jego wsparcie i zaangażowanie w EPPA w ciągu ostatnich dwóch lat jako wiceprezydent i prezydent.


Podczas Walnego Zgromadzenia Ch. Röber przedstawiła sprawozdanie z działalności EPPA w 2021/2022 roku, na które duży wpływ miały inicjatywy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu.


EPPA nadal aktywnie angażuje się w działalność Circular Plastics Alliance. Członkowie EPPA opracowali wytyczne recyklingu (Design for Recycling Guidlines) dla okien i drzwi, przewidując nadchodzący wniosek standaryzacyjny ze strony Komisji Europejskiej. Wytyczne zostaną przekształcone w normę europejską przez WG 21 TC 249. EPPA była również odpowiedzialna za współtworzenie systemu monitorowania wykorzystania 10 milionów ton PCV pochodzących z recyklingu w nowych produktach do roku 2025, demonstrując wiodącą rolę branży profili PCV w zakresie identyfikowalności i przejrzystości.


Ponadto, EPPA opracowała i opublikowała w wielu krajach europejskich broszuę na temat Fali Renowacji i Ekomodernizacji w Europie. Kampania informuje konsumentów na temat wzorcowego zastosowania okien z PCV w gospodarce obiegu zamkniętego.


Patrząc na nadchodzący rok, kluczowym celem stowarzyszenia jest dalsze zwiększanie recyklingu profili okiennych z PCV do roku 2025 i wzmocnienie roli lidera branży w dziedzinie gospodarki cyrkulacyjnej. W tym kontekście wypowiedział się nowy prezes EPPA, Carsten Heuer "Będziemy kontynuować drogę EPPA w kierunku wspierania zrównoważonego rozwoju branży". Dostarczanie europejskim ustawodawcom i interesariuszom wiedzy branżowej z pierwszej ręki, a także zwiększanie siły międzynarodowej i krajowej sieci EPPA to nasze priorytety na najbliższe miesiące i lata".


Pobierz komunikat prasowy (PDF) w języku: angielski | francuski | niemiecki | polski

Commentaires


bottom of page